PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je určena osobám, u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě schopnosti sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku nebo nepříznivého zdravotního stavu si nemohou zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci rodiny - senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby se zdravotním postižením.

Posláním pečovatelské služby DIANA TŘEBÍČ je:

Poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována klientům v jejich domácnostech na základě individuálních potřeb a ve sjednaném čase.

Cíle služby

 • setrvání uživatele služeb co možná nejdéle ve svém domácím prostředí, snaha o zajištění jeho soběstačnosti
 • napomáhání ke zlepšování kvality života dlouhodobě nemocných, zdravotně postižených a seniorů po fyzické, psychické i duchovní stránce
 • obnova, podpora a udržování fyzické, psychické i sociální aktitivy uživatelů služeb, snaha o jejich začlenění do společnosti

Zásady služby

 • respektování individuálních potřeb uživatelů
 • poskytování služeb v takové rozsahu, aby platila zásada "Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné."
 • respektování individuálních potřeb uživatelů
 • svobodné rozhodování uživatele o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
 • využívání přirozené sociální sítě uživatele - zapojení ostatních členů rodiny, přátel nebo známých do péče o klienta
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům
 • profesionalita poskytovaných služeb odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost

V čem můžeme pomoci a co jsme schopni zajistit:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (základní hygiena, celková koupel vč. mytí vlasů, pomoc při použití WC)
 • pomoc při zajištění stravy (donáška oběda, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, nákupy, pochůzky, praní prádla)
 • doprovod (k lékaři na vyšetření...)
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Službu nemůžeme poskytovat v případě:

 • že zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • pokud má zájemce specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit
 • jestliže nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
 • zájemce žádá o službu, kterou nenabízíme
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Další úkony nad rámec základních činností lze nasmlouvat fakultativně - vychází se z individuálních požadavků klienta a aktuálních možností poskytovatele.

Pečovatelská služba je dotována státními financemi, obcemi, fyzickými a právnickými osobami a částečně hrazená klienty.

Výše úhrady za jednotlivé úkony se řídí platným ceníkem

Co udělat, pokud máte zájem o pečovatelskou službu?

Zájemce o poskytování pečovatelské služby se na nás může obrátit písemně, telefonicky nebo osobně - viz kontakty

Náš pracovník zájemce seznámí s nabídkou a podmínkami služeb, včetně ceníku (osobně v domácnosti zájemce, v kanceláři peč. služby...). Během rozhovoru zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké jsou jeho potřeby a jestli je můžeme uspokojit. 

Na jeho základě je pak vyhotovena Smlouva o poskytování pečovatelské služby. V té se stanoví rozsah, místo, čas a cíl služeb.

Půjčování kompenzačních pomůcek

Za účelem zvýšení kvality, rozsahu a dostupnosti sociálních služeb nabízíme našim klientům krátkodobé půjčování kompenzačních pomůcek na nezbytně nutnou dobu:

 • mechanické invalidní vozíky
 • chodítka, berle
 • elektrické polohovací lůžko s matrací, zábranou, hrazdou, jídelní deskou
 • matrace proti proleženinám
 • sedačky do vany
 • hydraulický zvedák do vany

Zájemcům poradíme při výběru vhodné kompenzační pomůcky a jak postupovat při jejím získání.