O NÁS

Vítejte na stránkách společnosti DIANA TŘEBÍČ, o.p.s

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTECH KLIENTŮ


Neváhejte a využijte našich služeb. Náš profesionální tým je Vám k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů  i svátků.

Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Důkazem je stále vzrůstající počet spokojených klientů.

DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost, je nezisková organizace zajišťující terénní sociální služby v domácnostech klientů v regionu Třebíčska.

Společnost vznikla 6. 12. 2005 a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným Krajským soudem v Brně.

Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb u Krajského úřadu kraje Vysočina - identifikátor služby je 7700422.

Posláním obecně prospěšné společnosti DIANA TŘEBÍČ je:

Poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována klientům v jejich domácnostech na základě individuálních potřeb a ve sjednaném čase.

PROVOZ poskytovaných služeb je NEPŘETRŽITÝ.

Služby jsou zajišťovány ve všední dny a i ve dnech pracovního klidu.

Službu může poskytovatel odmítnout z těchto důvodů:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k zajištění služby, o kterou zájemce žádá (aktuálně můžeme obsloužit v jeden okamžik maximálně 5 klientů)
  • jde-li o osobu žádající o poskytnutí služby, které poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování stejné sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Nemůžeme-li pokrýt rozsahem služeb nebo kompetentností potřeby zájemce, poradíme mu, případně pro něj zprostředkujeme služby jiných odborníků.

Každý uživatel má právo si stěžovat na poskytované služby či na jednání pracovníků. Bližší postup stanoví vnitřní předpis organizace.