CENÍK


A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

A1) pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč / 1 hodina

A2) pomoc při oblékání a svlékání včetně použití pomůcek

130 Kč / 1 hodina

A3) pomoc při prostorové orientaci a samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru

130 Kč / 1 hodina

A4) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč / 1 hodina

B) Pomoc při osobní hygieně

B1) pomoc při úkonech osobní hygieny 

(běžné úkony, celková koupel)

130 Kč / 1 hodina

B2) pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130 Kč / 1 hodina

B3) pomoc při použití WC

130 Kč / 1 hodina

C) Pomoc při zajištění stravy

C1) donáška jídla - všední dny

30 Kč / úkon

C2) donáška jídla - svátky, soboty, neděle

30 Kč / úkon

C3) pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč / 1 hodina

C4) příprava a podání jídla a pití

130 Kč / 1 hodina

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

D1) běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč / 1 hodina

D2) údržba domácích spotřebičů

130 Kč / 1 hodina

D3) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

130 Kč / 1 hodina

D4) donáška vody

130 Kč / 1 hodina

D5) donáška a příprava topiva, topení 

v kamnech, vynesení popela

130 Kč / 1 hodina

D6) běžné nákupy a pochůzky

130 Kč / 1 hodina

D7) velký nákup (2 a více obchodů, nad 7 položek,

týdenní nákup, nákup ošacení či nezbytného vybavení domácnosti)

130 Kč / 

1 hodina 

D8) praní osobního nebo ložního prádla, žehlení, popř. drobné opravy

70 Kč / 1kg prádla

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

E1) doprovod (k lékaři, při vyřizování úředních záležitostí...)

130 Kč /

 1 hodina

F) Fakultativní služby, nadstandartní úkony

F1) dohled nad uživatelem - v době 

nepřítomnosti pečujícího  (min. dohled 1 hod.)

190 Kč /1 hodina 

F2) dohled nad léčebným režimem

15 Kč / úkon

F3) vyřizování nutných záležitostí po telefonu, objednání na vyšetření

30 Kč / úkon

F4) pomoc při zajištění péče o domácí zvíře

(maximálně v délce  15 minut)

90 Kč / úkon

F5) doprava uživatele vozidlem poskytovatele

300 Kč /1 hodina

F6) úklid mimo byt klienta (úklid společných 

prostor domu)

240 Kč /1 hodina

F7) doprovod na večerní kulturní akce (koncerty, 

divadlo, kino...)

+ vstupné pro doprovázejícího

150 Kč/1 hodina

F8) kopírování jídelních lístků a dalších tiskopisů

5 Kč /  1 strana

Fakultativní služby nad rámec základních činností lze nasmlouvat individuálně.

Vychází se z aktuálních kapacitních možností poskytovatele (přednostně poskytujeme základní činnosti).

Úhrady jsou platné od 1. 11. 2019 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Do účtovaného času služby je započítán i čas nezbytný na zajištění služby. 

Schválila: Bc. Martina Svobodová, DiS.

statutární zástupce - ředitelka

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.