CENÍK


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

65 Kč / 30 min.

pomoc při oblékání a svlékání včetně použití pomůcek

65 Kč / 30 min.

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

65 Kč / 30 min.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

65 Kč / 30 min.

Pomoc při osobní hygieně

pomoc při úkonech osobní hygieny (běžné úkony, celková koupel)

65 Kč / 30 min.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

65 Kč / 30 min.

pomoc při použití WC

65 Kč / 30 min.

Pomoc při zajištění stravy

donáška jídla - všední dny

30 Kč / úkon

donáška jídla - svátky, soboty, neděle

30 Kč / úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

65 Kč / 30 min.

příprava a podání jídla a pití

65 Kč / 30 min.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

65 Kč / 30 min.

údržba domácích spotřebičů

65 Kč / 30 min.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

65 Kč / 30 min.

donáška vody

65 Kč / 30 min.

donáška a příprava topiva, topení 

v kamnech, vynesení popela

65 Kč / 30 min.

běžné nákupy a pochůzky

65 Kč / 30 min.

velký nákup (2 a více obchodů, nad 7 položek; týdenní nákup, nákup ošacení či nezbytného vybavení domácnosti)

65 Kč / 30 min.

praní osobního nebo ložního prádla, žehlení, popř. drobné opravy

70 Kč / 1kg prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod (k lékaři, při vyřizování úředních záležitostí...)

65 Kč / 30 min.

Fakultativní služby

dohled nad uživatelem (min. dohled 1 hod.)

160 Kč / hod.

dohled nad léčebným režimem

10 Kč / úkon

vyřizování nutných záležitostí po telefonu, objednání na vyšetření

30 Kč / úkon

pomoc při zajištění péče o domácí zvíře

(maximálně v délce  15. minut)

90 Kč / úkon

doprava uživatele vozidlem poskytovatele

200 Kč / hod. 

Fakultativní služby nad rámec základních činností lze nasmlouvat individuálně..

Vychází se z aktuálních kapacitních možností poskytovatele.

Úhrady jsou platné od 1. ledna 2019 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Hodinová úhrada za poskytování pečovatelské služby činí 130,- Kč.

Účtování služby se provádí započítáním každé započaté půlhodiny. Do účtovaného času služby je započítán i čas nezbytný na zajištění služby.